It all adds up for Bennett Brooks & Co Limited in takeover deal

3rd February 2014

Bennett Brooks & Co Limited, which already employs 70 people in the accountancy sector, are delighted to announce the acquisition of Hardy & Company Accountants in Llandudno in a move that will strengthen their presence in North Wales. llandudno2

Hardy & Company has 12 staff working from its office in Mostyn St and provides a wide range of accountancy, bookkeeping, payroll and advisory services for both businesses and individuals, centered in and around North Wales.

Discussions have been ongoing for a few months but the deal was finalised at the end of another typically busy January period.

Owner of Hardy & Company, Accountants, Mike Silver, joins Bennett Brooks & Co Limited as a consultant and was delighted to be able to provide a great outlook for his staff and clients by joining forces with an Accountancy Age Top 100 UK accountancy practice.

Bennett Brooks & Co Limited’s North Wales Director, Marie Day, who has been leading the acquisition along with her colleague and fellow Director, Andrew Filbee, said:

“This is an exciting acquisition for us and a brilliant strategic fit for our growth in North Wales. Mike Silver has provided a great service focus to his client base and our approach to client care is very similar, we look forward to continuing with this successful business and developing our client relationships across the region.”

Mae Bennett Brooks yn falch o gydoeddi caffaeliad Hardy & Co, Cyfrirwyr yn Llandudno.

Gyda 12 o staff yn gweithio o’r swydfa yn Stryd Mostyn, bydd Hardy & Co yn parhau I gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cyfrifeg, cadw llyfrau, cyflogres a chynghori ar gyfer busnesau ac unigolion syn canolog yn y Gogledd a’r cyffiniau.

Mae trafodaethau wedi bod yn mynd ymlaen am ychydig fisoedd, ond yr ydym yn awr wedi cwblhau y cytundeb ar ôl cyfnod prysur, fel arfer, diwedd mis Ionawr.

Y mae perchennog Hardy & Co, Cyfrifwyr, Mike Silver, yn ymuno â ni yn Bennett Brooks & Co Limited, fel ymgynghorydd, ac yn falch iawn o fod yn gallu darparu rhagolygon gwych ar gyfer ei staff a chleientiaid trwy ymuno â’n cyfrifwyr ‘Accountancy Age Top 100 UK’.

Y mae Marie Day, ein Cyfarwyddwr Gogledd Cymru, wedi bod yn arwain y caffaeliad ynghyd â’i chydweithiwr a chyd-Gyfarwyddwr, Andrew Filbee.  Dywedodd Marie “Mae hwn yn gaffaeliad cyffrous i ni ac yn ffit strategol gwych ar gyfer ein twf yng Ngogledd Cymru.  Mae Mike Silver wedi darparu ffocws gwasanaeth gwych at ei chleientiaid ac y mae ein hagwedd ni at ofal cleient yn debyg iawn hefyd, yr rydym yn edrych ymlaen at barhau gyda’r busness hwn a datblygu ein perthynas cleientiaid ar draws y rhanbarth.”

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu holl gleientiaid presennol a chyfarfod darpar gleientiaid yn y dyfodol agos.